"Rancio"
tinta +gimp
Dec 21, 2013 / 2 notes

"Rancio"

tinta +gimp

  1. sourd-promeneur reblogged this from clodanpez
  2. clodanpez posted this